Hou bedrijven Veenendaal bereikbaar!

Afgelopen jaar was er veel discussie over de voorgenomen aanpassingen aan de Rondweg-Oost. Turborondes of stoplichten? Wel of geen verbreding naar 2 x 2 rijbanen? Wat zijn de gevolgen voor bewoners? Uiteindelijk heeft het geleid tot vertraging in de besluitvorming. En dat is jammer! Veenendaal is voor zijn werkgelegenheid sterk afhankelijk van de bedrijventerreinen. Daar zijn prachtige bedrijven gevestigd, vaak al tientallen jaren, die hard werken om de schade van de crisis definitief achter zich te laten. En met succes!

Deze bedrijven willen zich graag verder ontwikkelen en vernieuwen in Veenendaal. Maar dan moet dat natuurlijk wel aantrekkelijk blijven. En bereikbaarheid wordt daarbij een steeds groter knelpunt, in het bijzonder op Het Ambacht/Nijverkamp.

Een beknopte inventarisatie van de verkeersbewegingen met vrachtvervoer gaf aan dat het om grote aantallen gaat. Zo rijden bij zes van de grotere bedrijven op Het Ambacht/Nijverkamp op drukkere dagen meer dan 800 vrachtauto’s af en aan. En deze auto’s kunnen natuurlijk overlast geven voor bewoners, als ze langs rijden, maar in mijn ogen nog meer als ze op de Rondweg-Oost in de file staan. In een enquête gaven vooral grotere bedrijven aan dat als ze opnieuw zouden kiezen voor een vestigingsplaats, de toenemende problemen op de belangrijkste toegangswegen wel eens doorslaggevend zouden kunnen. En dat willen ondernemers, maar ik denk ook bewoners, niet!

In 2017 zullen echt knopen moeten worden doorgehakt bij de oplossing van de knelpunten op de Rondweg-Oost. En natuurlijk moet je daarbij – letterlijk – ook verder kijken naar de knelpunten op de N233 in Rhenen en Achterberg. Daarom trekken de ondernemersorganisaties uit Veenendaal, Rhenen en Achterberg ook gezamenlijk op in hun pleidooi bij de provincie om snel tot adequate oplossingen te komen. In het belang van de bedrijven en werkgelegenheid in de regio.

En de overlast van de bewoners dan?
Ook de ondernemers onderkennen dat omwonenden overlast hebben van het verkeer op de Rondweg-Oost, of als dat stilstaat, in toenemende mate van sluipverkeer. Toch denken we dat een goede oplossing van de knelpunten ook voor de omwonenden beter is. In alle contacten met de provincie Utrecht hebben we hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Ook is hier overleg over geweest met de voorzitter van de Klankbordgroep Bewoners Rondweg-Oost.

Ik hoop dat we snel in het nieuwe jaar in gezamenlijkheid tot oplossingen komen op de Rondweg-Oost, waardoor het verkeer de komende decennia beter doorstroomt, bedrijven blijven en investeren, Veenendaal-Oost optimaal toegankelijk is en omwonenden hun woongenot behouden!
Laat ook de Veense politiek zijn schouders hieronder zetten.

René van Holsteijn
Bedrijvenkring Veenendaal/Ondernemend Veenendaal
Klankbordgroep Ondernemers Rondweg-Oost 

29 december 2016

Ga terug »

ACTUEEL

Overstap naar Chainels

Met de start van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal komt een eind aan de BKV-nieuwsbrieven in de oude vorm. We stappen over op...

+ lees meer

Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu,...

+ lees meer

ACTIVITEITEN

alle activiteiten

Social Media

#bkveenendaal Bekijk meer over #bkveenendaal

design by PXL communicatie fotografie: Jan-Fotografie