Een bedrijvig netwerk

Veenendaal is ondernemend. Daar zijn we trots op en dat imago versterken we graag. Want gebleken is dat we als bedrijvig collectief in staat zijn om bruggen te slaan tussen het politieke speelveld, onderwijs en het bedrijfsleven. En door onze krachten te bundelen, krijgen we nu eenmaal meer voor elkaar. Samen zorgen we voor een beter ondernemersklimaat.

Als BedrijvenKring komen we op voor de belangen van ondernemers uit de gemeente. We zijn in de volle breedte actief om optimale omstandigheden te creëren en vervullen daarbij de rol die nodig is. Een bruggenbouwer of klankbord, een troefkaart of stormram, maar altijd een rol van betekenis. Vooruitgang, samenwerking en solidariteit vormen daarbij belangrijke sleutelwoorden.

We zijn bedrijvig voor ondernemersbelangen op het gebied van:

 • infrastructuur
 • milieuzaken
 • onroerende zaakbelastingen
 • verkeersvoorzieningen
 • hotelaccommodatie
 • energieprijzen
 • onderwijs
 • vervoersproblematiek
 • telecommunicatie
 • integrale veiligheid
 • revitalisering van bedrijfsterreinen en parkmanagement.

We zijn bedrijvig voor elkaar. Want we streven naar een sterke cohesie tussen ondernemers onderling. Daarom biedenwe leden een platform om kennis en ervaring uit te wisselen en onderlinge banden te versterken.

 • Vergaderingen
 • Lunchbijeenkomsten
 • Voorlichting
 • Werkgroepen

We zijn vertegenwoordigd in de volgende lichamen en organisaties:

ACTUEEL

Overstap naar Chainels

Met de start van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal komt een eind aan de BKV-nieuwsbrieven in de oude vorm. We stappen over op...

+ lees meer

Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu,...

+ lees meer

ACTIVITEITEN

alle activiteiten

Social Media

#bkveenendaal Bekijk meer over #bkveenendaal

design by PXL communicatie fotografie: Jan-Fotografie