Missie en visie

Missie

Het behartigen en bevorderen van de belangen van onze leden in de ruimste zin van het woord. In het bijzonder, wanneer een gezamenlijk optreden nodig of wenselijk is. Vanuit de overtuiging dat we samen sterker staan.

Visie

Het lokale ondernemersklimaat optimaliseren. Door vanuit een sterke organisatie van plaatselijke ondernemers bruggen te slaan tussen het politieke speelveld, onderwijs en het bedrijfsleven.

ACTUEEL

Overstap naar Chainels

Met de start van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal komt een eind aan de BKV-nieuwsbrieven in de oude vorm. We stappen over op...

+ lees meer

Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu,...

+ lees meer

ACTIVITEITEN

alle activiteiten

Social Media

#bkveenendaal Bekijk meer over #bkveenendaal

design by PXL communicatie fotografie: Jan-Fotografie